image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Aktuálně > Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze byl schválen

Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze byl schválenDatum konání:
8.9.2022

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023. Metropolitní zdravotnický servis se bude zapojovat do realizace řady aktivit ve spolupráci s MHMP a dalšími organizacemi.

Akční plán reaguje na potřebu snížit vysokou zátěž v oblasti duševního zdraví Pražanů. Duševní onemocnění prožije každý rok více než pětina populace. Více než polovině z toho se nedostane žádné odborné pomoci nebo léčby. Dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z roku 2019 bylo v hl. m. Praze ambulantně léčeno 130 tisíc obyvatel (v ČR 640 tisíc). Přestože se podařilo za poslední 3 roky významně posílit kapacitu sítě sociálně zdravotních služeb v Praze, například vybudováním prvních pěti center duševního zdraví a dalších komunitních služeb, situace je stále alarmující. Pandemie covid-19 tuto situaci ještě zhoršila, dopady pandemie covid-19 na duševní zdraví začínají být velmi markantní. Skupinou, na jejíž duševní zdraví těžce dopadla pandemie covid-19 jsou zejména děti. Výraznou měrou se do duševního zdraví promítá i agrese Ruska na Ukrajině a předpokládáme, že se promítne i energetická a ekonomická krize.

Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022 – 2023 zpracovala mezigesční skupina složená ze zástupců odborů Hl. m. Prahy (ZDR, SOV a SLM) a s podporou MZS (příspěvkové organizace HMP, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné také koordinace péče o duševní zdraví a zdravotní prevence). Akční plán je rozčleněn na 9 témat, které reagují na základní oblasti potřebného řešení. Plnění cíle u každého tématu je pak rozpracováno v tabulce s uvedením opatření, realizátora a spolupracujícího subjektu, termínu plnění, náklady potřebné k realizaci opatření a indikátory plnění opatření.

Témata sledují potřebnou podporu pro hlavní cílové skupiny v péči o duševní zdraví: pro lidi se závažným duševním onemocněním, pro lidi s demencí, pro děti a mladistvé, pro lidi ocitající se v krizové psychosociální situaci. Další témata pak sledují potřebnou podporu neformální péče, obhajobu práv a kvalitu služeb, téma lidských zdrojů v pomáhajících profesích, prevenci v oblasti duševního zdraví a nezbytnou koordinaci systému péče. Programy zčásti zahrnují i podporu uprchlíků z Ukrajiny v oblasti duševního zdraví.

Akční plán vychází z Plánu regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020 – 2030, který byl zpracován v rámci projektu Deinstitucionalizace, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví, jakožto jeden z nástrojů implementace Reformy péče o duševní zdraví. Tento plán je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví, který byl schválen vládou ČR 27. 1. 2020 i Strategií reformy psychiatrické péče 2013-2023 (MZ, 2013).