image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Aktuálně > Inspirativní setkání SETUŽ

Inspirativní setkání SETUŽDatum konání:
29.5.2024

Dne 29. května 2024 pořádal Metropolitní zdravotnický servis (MZS) tradiční setkání SETUŽ (Setkávání uživatelů péče) ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. 

Setkání se zúčastnilo 12 lidí, včetně významných hostů jako Markéta Školoudová, ředitelka MZS, Jarmila Neumannová, náměstkyně pro koordinaci systému péče o duševní zdraví a zdravotní prevenci, a Dana Chrtková, Peer expert a zástupkyně lidí se zkušeností s duševním onemocněním na ministerstvu zdravotnictví. Tato setkání už třetím rokem organizují a vedou peer pracovníci MZS Markéta Vítková a Kamil Rain.

 

Setkání nabídlo intenzivní diskusi o různých aspektech duševního zdraví, počínaje problematikou poporodní deprese a jejím vlivem na pracovní uplatnění žen. Účastníci zdůraznili klíčovou roli podpory zaměstnavatelů a flexibilních pracovních podmínek pro matky po porodu.

 

Projednávána byla i problematika zhoršujícího se duševního zdraví populace v kontextu současné socioekonomické situace, což podtrhuje potřebu zlepšit přístup k duševní péči a preventivním opatřením. Paní doktorka Markéta Školoudová zmínila, že Dům 3 přání plánuje zřízení stacionáře pro maminky trpící poporodními duševními onemocněními, který bude poskytovat specializovanou péči a podporu včetně zapojení peer maminek.

 

Dalšími tématy byly pracovní výkon a schopnosti lidí s bipolární poruchou. Bylo zdůrazněno, že s adekvátní léčbou a podporou mohou tito lidé dosahovat vysokého pracovního výkonu. Diskuze se zaměřila i na nutnost přítomnosti psychiatra a klinického psychologa v Centrech duševního zdraví (CDZ), kde jejich nedostatek může brzdit poskytování péče.

 

Setkání bylo zakončeno závěry a doporučeními, mezi něž patřilo posílení podpory zaměstnavatelů pro matky po porodu, pokračování aktivit proti stigmatizaci duševních onemocnění a zvyšování povědomí o psychickém zdraví, zlepšení přístupu k duševní péči a preventivním opatřením, a zřízení stacionáře pro maminky s poporodními duševními onemocněními. Účastníci v závěru kladně hodnotili cenné příspěvky a podnětnou diskusi, která poukázala na důležité aspekty zlepšování péče o duševní zdraví v ČR.