image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Aktuálně > Konference Výzvy a perspektivy interkulturní práce

Konference Výzvy a perspektivy interkulturní práceDatum konání:
16.11.2022

Konference věnovaná nově se rozvíjející oblasti interkulturní práce se konala 16. listopadu 2022 v Praze. Interkulturní pracovníci zaměření na oblast duševního zdraví uprchlíků z Ukrajiny jsou také součástí multidisciplinárního a multikulturního týmu DUMKA, který koordinuje MZS.

Konference přinesla dosavadní shrnutí vývoje snah a procesů vedoucích k systémovému ukotvení profese „interkulturní pracovník", které započaly již v roce 2007. Byly realizovány různorodé pilotní a vzdělávací moduly (např. pilotní vzdělávací modul pro česko-vietnamské interkulturní asistenty; vzdělávací kurz pro komunitní tlumočníky, vznikly první projekty asistenčních služeb migrantům ad.). Byla založena Asociace pro interkulturní práci, z. s.

V posledních letech došlo k vytvoření pozic interkulturních pracovníků v Jihomoravském kraji (magistrát města Brna), zavedení profese „interkulturní pracovník" do Národní soustavy kvalifikací (75-020-R) a Národní soustavy povolání. Vznikl první vzdělávací program směřující k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník" dle NSK; akreditace MŠMT (InBáze, FF UK).

Interkulturní práce byla zahrnuta do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Praze (2022-2024), dochází k rozšiřování kapacit interkulturních pracovníků se specializací v RU a UK jazyce v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny, organizovány jsou vzdělávací kurzy v oblasti interkulturních kompetencí a kurzy pro interkulturní pracovníky.

Proč je důležité věnovat pozornost systémovému ukotvení interkulturní práce?

  1. Interkulturní práce je účinným a efektivním nástrojem integrace migrantů a podpory vzájemného soužití mezi majoritní společností a migrantskými komunitami
  2. Jedná se o vysoce poptávanou službu napříč institucemi (poskytovatelé sociálních služeb, školy, úřady...) zejm. v souvislosti s podporou vzájemné komunikace.
  3. Díky interkulturním pracovníkům lze získat přístup i mezi uzavřené či segregované komunity např. v rámci vyloučených lokalit a tím i získat přístup k informacím (potřeby, aktuální situace atd.)
  4. Potřeba profesionalizace, nastavení minimálních kvalifikačních předpokladů a způsobu jejich ověřování vč. průběžného vzdělávání a metodické podpory.
  • Zdroj informací: prezentace Mgr. J. M. Bejčka, Odborná způsobilost a vzdělávání interkulturních pracovníků, 16. 11. 2022.
  • Foto: Jarmila Neumannová