image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Aktuálně > Zasedání Expertní skupiny HIV/ FTC pro prevenci HIV/AIDS v HMP

Zasedání Expertní skupiny HIV/ FTC pro prevenci HIV/AIDS v HMPDatum konání:
10.4.2024

Ve středu 10. dubna 2024 se sešli odborníci v rámci expertní skupiny hl. m. Prahy pro oblast prevence HIV/AIDS a zapojení města v iniciativě Fast-Track Cities. MZS je členem skupiny od r. 2022 a zapojuje se do aktivit týkajících se zejména zdravotní prevence zranitelných skupin obyvatel.

V průběhu setkání se účastníci seznámili s aktuální epidemiologickou situací HIV/AIDS v HMP, kterou prezentoval RNDr. Marek Malý, CSc. a RNDr. Vratislav Němeček, CSc. ze Státního zdravotního ústavu. Skupina se věnovala také vyhodnocení Akčnı́ho plánu pro realizaci „Národnı́ho programu řešení              problematiky HIV/AIDS v ČR na obdobı́ 2018–2022“ na územı́ hlavnı́ho města Prahy a prodiskutovala aktuální situaci a potřeby v oblasti léčby, testování, prevence a osvěty HIV/AIDS v HMP.

Hlavní město Praha je členem Iniciativy Fast-Track Cities, což je globální partnerství měst a obcí z celého světa a čtyř hlavních partnerů – Mezinárodní asociace poskytovatelů péče o nemocné AIDS (IAPAC), Společného programu OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS), Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) a města Paříže. Starostové a další představitelé měst/obcí jmenují svá města městy rychlého postupu podpisem Pařížské deklarace o městech rychlého postupu, která uvádí soubor závazků k dosažení cílů iniciativy. Pařížská deklarace, která se původně výrazně zaměřovala na cíle 90-90-90, byla nedávno aktualizována a stanovila dosažení tří cílů 90 jako výchozí bod na trajektorii vedoucí k dosažení nulového počtu nových infekcí HIV a nulového počtu úmrtí souvisejících s AIDS. Více na: https://www.fast-trackcities.org/