image
Drobečková navigace

Úvod > Péče o duševní zdraví > Prevence a podpora zdraví > Podpora zdravotní péče pro zranitelné skupiny obyvatel > Pilotní projekt MHMP Očkování osob bez domova proti covid-19 na území hl. m. Prahy

Pilotní projekt MHMP očkování osob bez domova proti covid-19 na území hl. m. Prahy

V letech 2021/2022 Metropolitní zdravotnický servis zorganizoval pilotní projekt očkování osob bez domova proti covid-19. Vzhledem k epidemiologické situaci v hl. m. Praha bylo zásadní, aby byly zranitelné skupiny obyvatel chráněny před infekčním onemocněním. 

V rámci moderního trendu ochrany zranitelných skupin obyvatel postupuje HMP/MZS „proklientsky“, služby poskytuje v prostředí klientů, „jde“ za nimi tam, kde se práh pro poskytování zdravotních služeb snižuje. Speciální preventivní péčí se současně chrání zdraví obyvatel Prahy a těch, kteří s těmito cílovými skupinami pracují: zdravotníků, sociálních pracovníků, zaměstnanců azylových a komunitních zařízení ad.

V rámci pilotního projektu MHMP bylo v období od května 2021 do února 2022 použito k naočkování lidí bez domova/přístřeší 1010 dávek vakcín proti covid-19. Očkování probíhalo nízkoprahově v prostředí klientů – v azylových domech a v terénu. Díky výjimce, kterou udělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v červnu roku 2021, bylo možné očkovat i osoby bez zdravotního pojištění a cizince. Mezi naočkovanými klienty bylo celkem 20,8 % cizinců zejména ze Slovenska. Na letní očkovací akce, které probíhaly do října 2021, navázalo očkování v rámci zimních humanitárních opatření HMP od prosince 2021 do února 2022 zejména v noclehárnách pro lidi bez domova. V lednu a únoru 2022 již velkou část aplikací činily posilovací dávky. Následně bylo vyhodnoceno, že tyto akce budou ukončeny/přerušeny z důvodu naplnění hlavního zájmu v této oblasti. Případné pokračování očkování bude zváženo s ohledem na zájem a potřeby se zahájením zimních humanitárních opatření v říjnu 2022.

Velké díky patří sociálním službám a praktickým lékařům, kteří vynaložili velké úsilí mimo svou hlavní činnost (soc. sl. nejsou poskytovateli zdravotních služeb), aby ochránili klienty a předešli složitým situacím, které prožili během podzimu a zimy, kdy řada klientů i pracovníků onemocněla a pro klienty byla omezená možnost přístupu ke zdravotním službám. Metropolitní zdravotnický servis děkuje za výbornou profesionální spolupráci organizacím Armáda spásy, Naděje, Drop In, CSSP, Sananim, Českému červenému kříži a dvěma praktickým lékařům: MUDr. Tomáši Sattlerovi, MUDr. Ondřeji Felixovi. Podíl na očkování zranitelných skupin obyvatel nese také Městská poliklinika Praha.

Přehled aktivit projektu

 • V rámci projektu MHMP „očkování zranitelných skupin obyvatel“ bylo v období od května do října 2021 očkováno 520 osob bez domova + přístřeší (část v azylových domech prostřednictvím mobilního týmu Městské polikliniky, větší část v terénu ve spolupráci se sociálními službami, praktickými lékaři, ČČK, MZS).
 • Očkování proběhlo v 15 zařízeních a na 11 místech v terénu (pod Libeňským mostem, na Hlavním nádraží, na Pikniku pro lidi bez domova ad.).
 • Díky projektu HMP očkování získala řada lidí, kteří by na očkování nedosáhli – HMP vyžádalo od ministra zdravotnictví výjimku, abychom mohli očkovat také osoby bez zdravotního pojištění a cizince, kteří tvořili dosud 20,8 % očkovaných osob v terénu.
 • V říjnu 2021 MZS/HMP spolu se soc. službami vyhodnotil stav: hlavní zájem o očkování v této skupině byl v této době uspokojen.
 • V rámci zimních humanitárních opatření 2021/22 MZS zorganizoval na základě definovaných potřeb další očkování v zimních noclehárnách, ta proběhla do konce února 2022.

Informace k očkování v pobytových zařízeních a v terénu

Očkování lidí bez domova v pobytových zařízeních (azylových domech, humanitárních střediscích)

 • Zajistila Městská poliklinika Praha mobilním očkovacím týmem, květen-srpen 2021
 • Očkováni byli pouze klienti s českým občanstvím a pojištěním
 • Očkování proběhlo v 15 zařízeních'
 • 68 klientů bylo očkováno AstraZenecou z toho 16 klientů se nedostavilo na 2. dávku
 • 68 klientů bylo očkováno Janssenem

Pilotní projekt očkování lidí bez přístřeší v terénu

 • Organizuje MHMP/MZS ve spolupráci s dvěma praktickými lékaři a poskytovateli soc. služeb: Armáda spásy, Naděje, Drop In, CSSP; ČČK
 • Od 13. 7. do 15. 10. proběhlo 11 očkovacích akcí na různých místech – např. pod Libeňským mostem, na Pikniku pro lidi bez domova na Rohanském ostrově, v ordinaci Naděje ad. paralelně probíhalo očkování také v terénu a v kontaktních místech adiktologických služeb
 • Očkovali dva praktičtí lékaři (MUDr. Tomáš Sattler, MUDr. Ondřej Felix) vakcínou Janssen
 • Bylo očkováno celkem 384 klientů

Očkování klientů v rámci zimních humanitárních opatření 2021/22

 • V průběhu prosince 2021 a ledna a února 2022 bylo zorganizováno 5 očkovacích akcí (4 zimní noclehárny večer při příchodu na ubytování, 1 očkovací akce v ordinaci Naděje u Bulhara, kontaktní místa adiktologických služeb). Očkováno bylo 438 osob, velkou část aplikací činily posilovací dávky