image
Drobečková navigace

Úvod > Prevence a podpora zdraví > Podpora zdravotní péče pro zranitelné skupiny obyvatel > Pilotní projekt MHMP Očkování osob bez domova proti covid-19 na území hl. m. Prahy

Zdravotní péče pro osoby bez domova v hl. m. Praha

Metropolitní zdravotnický servis zmapoval na počátku roku 2022 služby zdravotní péče, které jsou na území hlavního města Prahy dostupné pro osoby bez domova. Reagoval tak na pokyn radní pro zdravotní a sociální politiku Mileny Johnové, aby byl zpracován první ucelený dokument mapující všechny aktuálně dostupné zdravotní služby pro lidi bez domova, ať je poskytují zdravotnická zařízení nebo zprostředkovávají/doručují služby sociální, komunitní atd.

Na zajištění těchto služeb pro cílovou skupinu osob bez domova se podílí mnoho aktérů, přičemž velkou roli zde hrají poskytovatelé sociálních služeb. Přestože systém sociálních služeb je značně rozvinutý, v praxi se setkáváme s řadou problémů a bariér, které souvisejí s poskytováním služeb pro osoby bez domova se zhoršeným zdravotním stavem, s omezením mobility a pro nesoběstačné osoby bez domova. 

Dokument Zdravotní péče pro osoby bez domova v hlavním městě Praha zpracovaly Bc. Tereza Chmelařová a Mgr. Jarmila Neumannová během zimy a jara 2022. Jsou zde popsány jak běžné služby, tak i mimořádné s ohledem na opatření týkající se covid-19 a také tzv. zimní humanitární opatření, kterými HMP posiluje služby pro lidi bez domova během zimy. Z dokumentu lze čerpat náměty a trendy na další rozvoj služeb zdravotní péče pro lidi bez domova, neboť popisuje i určitou svépomocí pokrytá zatím bílá místa ve zdravotních službách, která lze ukotvit do komplexního systému zdravotních služeb pro zranitelné skupiny obyvatel hl. m. Prahy.

Celý dokument