image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
Díky síti center duševního zdraví ubude až 70 procent psychiatrických hospitalizací...
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
MZS členem pracovní skupiny MHMP pro prevenci HIV/AIDS
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město
110 00 Praha

Základní účel zřízení:

Organizace je zřízena za účelem poskytování servisních služeb v rámci metropolitního zdravotnictví a zajištění servisních služeb a koordinace péče o duševní zdraví a zdravotní prevence.


Hlavní činnosti:

a) zajištění funkce centrálního zadavatele nákupů (zejména zdravotnického materiálu a specifických potřeb pro poskytovatele zdravotnických služeb) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v návaznosti na síť metropolitních zdravotnických zařízení 
b) administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
c) zajištění kritické zásoby ochranných prostředků a materiálu pro zdravotnická zařízení a pobytová zařízení na území hl. m. Prahy; 
d) zajištění vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o úhradách hrazené zdravotní péče v oblasti péče o duševní zdraví, veřejného zdraví a krizové pomoci; 
e) koordinace fungování očkovacích a odběrových míst na testovaní virových onemocnění; 
f) zajištění vytvoření jednotné marketingové strategie (zejm. v pracovně-právní a personální oblasti) kampaních v oblasti zdravotní prevence a destigmatizace; 
g) vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování projektů a následné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších grantových zdrojů; 
h) tvorba přípravy jednotné vizuální identity zdravotnických zařízení 
e) koordinace fungování očkovacích a odběrových míst na testovaní virových onemocnění; 
f) zajištění vytvoření jednotné marketingové strategie (zejm. v pracovně-právní a personální oblasti) kampaních v oblasti zdravotní prevence a destigmatizace; 
g) vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování projektů a následné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších grantových zdrojů; 
h) tvorba přípravy jednotné vizuální identity zdravotnických zařízení 
  i) provádění analýz a koncepcí průzkumů potřeb občanů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví a zdravotně-sociální péče, zejména v oblastech duševního zdraví, veřejného zdraví, krizové pomoci a integrovaných systémů péče; 
j) koordinace systému péče o duševní zdraví pro Pražany v psychosociální krizi, včetně zajištění služeb krizové pomoci a implementace regionálního plánu péče o duševní zdraví; 
k) příprava a realizace vzdělávacích programů v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče a zdravotní prevence. 
 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3 - podatelna

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3
  4. patro, kancelář č. 04/306

 • 4.3 Sídlo organizace

  U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5
 • 4.4 Úřední hodiny

  Středa: 10:00 - 14:00

  (jiný čas po telefonické domluvě)

 • 4.5 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 775 762 091

  4.6 Adresa internetové stránky

  www.mzspraha.cz

 • 4.7 Adresa podatelny

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3

 • 4.8 Datová schránka

  irrdxum

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2025270022/6000

6. IČO

08297517

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: dusevnizdravi@mzspraha.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): irrdxum

Podání písemně na adresu podatelny organizace

Poštou: Metropolitní zdravotnický servis, Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Osobně: v kanceláři organizace na adrese Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3, v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Martina Friedrichová.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí pověřenec řízení organizace, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby za poskytnutí informací jsou upravené v Žádosti o poskytnutí informací: https://www.mzspraha.cz/dokumenty-ke-stazeni

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Metropolitní zdravotnický servis neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.