image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > O nás

O nás

Příspěvková organizace Metropolitní zdravotnický servis poskytuje servisní, koordinační a rozvojové činnosti s regionálním dopadem v rámci metropolitního zdravotnictví. 

Zaměřuje se na podporu rozvoje prevence v oblasti zdraví, psychosociální podporu pro osoby nacházející se v psychosociální krizi a na koordinaci systému péče o duševní zdraví. Koordinuje implementaci regionálního plánu péče o duševní zdraví.

Rozvíjí marketingové strategie v oblasti prevence a destigmatizace.

Provádí analýzy a průzkumy potřeb občanů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví a zdravotně-sociálního pomezí, zejména v oblastech duševního zdraví, veřejného zdraví, krizové pomoci a integrovaných systémů péče. 

Realizuje vzdělávací programy v oblasti zdravotní a zdravotně sociální péče a zdravotní prevence.

Zabezpečuje ochranné pomůcky pro HMP (ve spolupráci s Odborem zdravotnictví MHMP), spolupracuje při zajišťování veřejných zakázek.

V letech 2020-2022 Metropolitní zdravotnický servis zastřešoval Metropolitní očkovací centrum v Kongresovém centru Praha, činnost očkovacího autobusu hl. m. Prahy a spolupořádal Metropolitní zdravotnický kongres 2021 v Kongresovém centru Praha.

Historie organizace

Příspěvková organizace Metropolitní zdravotnický servis vznikla v říjnu 2020 změnou zřizovací listiny organizace Metropolitní nemocnice Na Františku. Zřizovatelem je hlavní město Praha. Společnost Metropolitní nemocnice Na Františku byla zřízena dnem 1. 7. 2019 na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/102 ze dne 21. 6. 2019. Ke změně zřizovací listiny upravující název i vybrané aktivity organizace došlo usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 20/76 ze dne 15. 10. 2020, které nabylo účinnosti dne 1. 11. 2020. 

Dne 24. 2. 2022 došlo Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 34/60 k další změně zřizovací listiny a doplnění hlavního účelu organizace: „zajištění koordinace péče o duševní zdraví a zdravotní prevence.“ V čele organizace stojí ředitel, který je jejím statutárním orgánem. Jmenuje a odvolává ho Rada hlavního města Prahy.