image
Drobečková navigace

Úvod > Péče o duševní zdraví > Podpora systému péče pro jednotlivé cílové skupiny

Podpora systému péče pro jednotlivé cílové skupiny

Podpora lidí se závažným duševním onemocněním (severe mental illness, SMI)

Lidé s duševním onemocněním se nemohou plnohodnotně zapojit do běžného života. Je potřeba vytvořit v Praze dostatečnou síť služeb, které jim budou pomáhat v jejich zotavení, a to v léčbě a problémech běžného života, v oblasti bydlení a zaměstnávání. 

V průběhu realizace projektu Deinstitucionalizace (realizovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR) vznikly ve spolupráci pracovních skupin a krajské koordinační skupiny SWOT analýza, plán a vize, jak by měl budoucí systém vypadat. Za poslední tři roky se podařilo v Praze postavit síť terénních služeb, částečně multidisciplinárních (5 center duševního zdraví) částečně sociálních (9 komunitních týmů), 

a posílit pomoc při hledání bydlení. Nicméně v procesu posilování komunitních služeb je třeba nadále pokračovat také v souvislosti s potřebnou probíhající transformací Psychiatrické nemocnice Bohnice. Plán na roky 2022–2023 v této oblasti je obsažen v Akčním plánu implementace péče o duševní zdraví. 

(SWOT analýza a Regionální plán pro oblast duševního zdraví Praha pro SMI ke stažení ve složce dokumenty.)

Podpora lidí s demencí 

Počet seniorů s kognitivním deficitem (demencí) v Praze narůstá a služby nemají dostatečnou kapacitu. Chybí zejména služby v komunitě, služby, které umožní žít i s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence doma s blízkými. To je však možné jen 

s podporou terénních služeb (pečovatelské služby, asistenční služby, home care apod.), s možností využít denní stacionáře nebo respitní péči a zajištěním materiální a finanční podpory (např. příspěvek na péči, sociální dávky, kompenzační pomůcky). Zásadní 

v této podpoře je však koordinace péče (case management) mezi jednotlivými zapojenými službami a rodinou, mezi službami zdravotními a sociálními a podporou pečujících, tedy těch, kteří se o člověka s demencí starají. V průběhu realizace projektu Deinstitucionalizace (realizovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR) vznikly ve spolupráci pracovních skupin a krajské koordinační skupiny SWOT analýza, plán a vize, jak by měl budoucí systém vypadat.  Plán na roky 2022–2023 v této oblasti je obsažen v Akčním plánu implementace péče o duševní zdraví.

(SWOT analýza a Regionální plán pro oblast duševního zdraví Praha pro lidi s demenci ke stažení ve složce dokumenty.)

Podpora dětí a mladistvých v oblasti duševního zdraví 

V oblasti duševního zdraví je potřeba vytvořit systém podpory dětí a mladistvých i jejich rodin tak, aby se děti mohly harmonicky rozvíjet a seberealizovat. Systém by měl zahrnovat spolupráci škol a školských zařízení se sociálními a zdravotními službami, spolu 

s neformální pomocí a občanskou podporou. V průběhu realizace projektu Deinstitucionalizace (realizovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR) vznikly ve spolupráci pracovních skupin a krajské koordinační skupiny SWOT analýza, plán a vize, jak by měl budoucí systém vypadat. Plán na roky 2022–2023 v této oblasti je obsažen v Akčním plánu implementace péče o duševní zdraví, vychází z Regionálního plánu pro oblast duševního zdraví v Praze.

V květnu k tomuto tématu uspořádal Metropolitní zdravotnický servis seminář Děti a duševní zdraví (SWOT analýza a Regionální plán pro oblast duševního zdraví Praha pro děti ke stažení ve složce dokumenty).

Podpora lidí v psychosociální krizi 

Lidé se v krizové situaci v oblasti duševního zdraví potýkají s nedostatečnou a neefektivní podporou. Je potřeba vytvořit systém prvního kontaktu s člověkem v krizi, mapování jeho situace a potřeb a následného řešení (tzv. triage). To vše s ohledem na dobrou kooperaci zapojených služeb tak, aby byla zajištěna následná kontinuální péče. Krizová pomoc by měla být dostupná pro všechny Pražany.

Vhodné formy péče – telefonická, terénní, ambulantní či stacionární, konziliární, příp. lůžková.

Počet psychiatrických lůžek na jednom místě by se měl omezit tak, aby se psychiatrická péče nekoncentrovala na jednom místě 

a nevytvářela určité ghetto. Plán na roky 2022–2023 v této oblasti je obsažen v Akčním plánu implementace péče o duševní zdraví (ke stažení ve složce dokumenty).

Podpora ostatních cílových skupin 

Podporu v oblasti duševního zdraví potřebují také lidé s dalšími potížemi, například se závislostí, s mentálním postižením, autismem, duální diagnózou (psychotickým onemocněním a závislostí) nebo dalším organickým postižením, lidé bez domova. Systém péče by měl pomoci i jim.