image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město
110 00 Praha

Základní účel zřízení:

Organizace je zřízena za účelem poskytování servisních služeb v rámci metropolitního zdravotnictví a zajištění servisních služeb a koordinace péče o duševní zdraví a zdravotní prevence.


Hlavní činnosti:

a) zajištění funkce centrálního zadavatele nákupů (zejména zdravotnického materiálu a specifických potřeb pro poskytovatele zdravotnických služeb) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v návaznosti na síť metropolitních zdravotnických zařízení 
b) administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
c) zajištění kritické zásoby ochranných prostředků a materiálu pro zdravotnická zařízení a pobytová zařízení na území hl. m. Prahy; 
d) zajištění vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o úhradách hrazené zdravotní péče v oblasti péče o duševní zdraví, veřejného zdraví a krizové pomoci; 
e) koordinace fungování očkovacích a odběrových míst na testovaní virových onemocnění; 
f) zajištění vytvoření jednotné marketingové strategie (zejm. v pracovně-právní a personální oblasti) kampaních v oblasti zdravotní prevence a destigmatizace; 
g) vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování projektů a následné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších grantových zdrojů; 
h) tvorba přípravy jednotné vizuální identity zdravotnických zařízení 
e) koordinace fungování očkovacích a odběrových míst na testovaní virových onemocnění; 
f) zajištění vytvoření jednotné marketingové strategie (zejm. v pracovně-právní a personální oblasti) kampaních v oblasti zdravotní prevence a destigmatizace; 
g) vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování projektů a následné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších grantových zdrojů; 
h) tvorba přípravy jednotné vizuální identity zdravotnických zařízení 
  i) provádění analýz a koncepcí průzkumů potřeb občanů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví a zdravotně-sociální péče, zejména v oblastech duševního zdraví, veřejného zdraví, krizové pomoci a integrovaných systémů péče; 
j) koordinace systému péče o duševní zdraví pro Pražany v psychosociální krizi, včetně zajištění služeb krizové pomoci a implementace regionálního plánu péče o duševní zdraví; 
k) příprava a realizace vzdělávacích programů v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče a zdravotní prevence. 
 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3 - podatelna

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3
  4. patro, kancelář č. 04/306

 • 4.3 Sídlo organizace

  U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5
 • 4.4 Úřední hodiny

  Středa: 10:00 - 14:00

  (jiný čas po telefonické domluvě)

 • 4.5 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 775 762 091

  4.6 Adresa internetové stránky

  www.mzspraha.cz

 • 4.7 Adresa podatelny

  Metropolitní zdravotnický servis
  Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Dům Radost, 130 00 Praha 3

 • 4.8 Datová schránka

  irrdxum

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2025270022/6000

6. IČO

08297517

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: dusevnizdravi@mzspraha.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): irrdxum

Podání písemně na adresu podatelny organizace

Poštou: Metropolitní zdravotnický servis, Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Osobně: v kanceláři organizace na adrese Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3, v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Martina Friedrichová.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí pověřenec řízení organizace, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazby za poskytnutí informací jsou upravené v Žádosti o poskytnutí informací: https://www.mzspraha.cz/dokumenty-ke-stazeni

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Metropolitní zdravotnický servis neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.