image
Drobečková navigace

Úvod > Péče o duševní zdraví > Podpora uživatelských aktivit a neformální péče

Podpora uživatelských aktivit a neformální péče

V oblasti duševního zdraví jsou cílovou skupinou také blízcí (příbuzní, přátelé…) lidí, kteří prožívají zkušenost s duševním onemocněním nebo spadají do kategorie seniorů s demencí, či blízcí dětí s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví. Pro tuto skupinu je potřeba vytvářet projekty komunitní a občanské podpory, iniciovat vznik programů pro pečující a pro neformální péči, včetně svépomocných skupin, programů na podporu a vzdělávání uživatelů služeb a rodinných příslušníků. Zároveň je třeba podpořit je v tom, aby mohli prosazovat v systému péče programy a aktivity, které preferují, aby se mohli vyjadřovat ke kvalitě jednotlivých služeb i celého systému, protože pro ně je určen. Plán na roky 2022–2023 v této oblasti je obsažen v Akčním plánu implementace péče o duševní zdraví (ke stažení ve složce dokumenty).