image
Drobečková navigace

Úvod > Prevence a podpora zdraví > Prevence a destigmatizace v oblasti duševního zdraví

Prevence a destigmatizace v oblasti duševního zdraví 

„Duševní zdraví je stav, který umožňuje lidem prožívat smysluplný život, štěstí a naplňující vztahy, uvědomovat si a realizovat vlastní potenciál, vypořádat se s normální životní stresovou zátěží, produktivně pracovat a přispívat k blahobytu společnosti. Duševní zdraví není pouze absence duševního onemocnění, ale základní komponenta zdraví, tj. stavu fyzické, mentální a sociální pohody.“ 

Definice Světové zdravotnické organizace (WHO).

V rámci prevence se MZS snaží o to, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých.

Duševní nemoc, nálepka psychiatrického onemocnění, je stále velkým stigmatem pro jeho nositele a podobné stigma s sebou nese i psychiatrická péče. Cílem programů a aktivit v této oblasti je taková stigmata snižovat zejména osvětou, informováním a vzděláváním. V Praze v rámci Reformy péče o duševní zdraví vznikla iniciativa Praha duševní. Na jejím vzniku se podílel regionální koordinátor Reformy péče o duševní zdraví a pověřený ředitel Metropolitního zdravotnického servisu Pavel Novák.

Iniciativa spojuje síly zapojených organizací, které šíří povědomí o duševním zdraví a duševní nemoci a zaměřují se na osvětu. Ukazují, jak vypadá život s duševním onemocněním, jak o duševní zdraví pečovat, kde hledat pomoc, jak podpořit blízkého s duševním onemocněním apod. Otevřeně mluví o životě s duševním onemocněním a za pomoci vědeckých poznatků a zkušeností vyvracejí mýty, které jsou ve spojení s ním rozšířené. 

(Zdroj info: https://psychoportal.cz/reforma-pece-o-dusevni-zdravi/ a Prahadusevni)