image
Drobečková navigace

Úvod > MZS > Aktuálně > Zpráva z workshopu Fast-Track Cities pro střední a východní Evropu

Zpráva z workshopu Fast-Track Cities pro střední a východní EvropuDatum konání:
11.6.2023
Datum ukončení:
13.6.2023

Ve dnech 11.–13. 6. 2023 se ve Vídni konal první workshop Fast-Track Cities pro střední a východní Evropu. Workshopu se zúčastnili zástupci jednotlivých partnerských měst tohoto regionu včetně pražské delegace, kterou doplnily i zaměstnankyně Metropolitního zdravotnického servisu Tereza Chmelařová a Klára Mlíčková. 

 

Smyslem iniciativy Fast-Track Cities (FTC) je spojit světové metropole, jež čelí šíření HIV/AIDS, tuberkulózy a virových hepatitid, s cílem podporovat výměnu zkušeností, dat a strategií. Síť FTC v současné době zahrnuje více než 300 měst z celého světa, mezi něž patří od roku 2019 i Praha. Podpis memoranda, a tedy aktivní zapojení hlavního města v mezinárodní iniciativě a v boji proti HIV/AIDS, iniciovala Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví pro období 2018–2022, a samotný podpis memoranda připojil Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy v období 2018–2023. 

 

Hlavním tématem workshopu byla kromě multidisciplinárního přístupu v boji proti šíření infekčních onemocnění i destigmatizace a pokrok v řešení problematiky diskriminace marginalizovaných komunit. Úvodem workshopu zazněla prezentace pana profesora Michel Kazatchkine, která shrnovala současnou situaci rozšíření HIV a virové hepatitidy C ve střední a východní Evropě v kontextu války na Ukrajině. 

 

Dle dat Světové zdravotnické organizace z roku 2022 žije v Evropě 2,6 milionu HIV pozitivních osob, z čehož pouze 77 % si je vědomo svého pozitivního statusu. Je odhadováno, že v roce 2022 v Evropě zemřelo 40 tisíc osob v souvislosti s AIDS, což je o 32 % více než v roce 2010. S virovou hepatitidou C žilo v roce 2022 ještě 5x více osob než s HIV, a sice 13 milionů. Úmrtnost je taktéž vyšší v případě virové hepatitidy C v porovnání s AIDS, přestože se jedná o léčitelné onemocnění. Evropskému regionu se tak nepodařilo splnit cíle Programu OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) 90-90-90. A tedy že alespoň 90 % HIV pozitivních osob ví o svém HIV statusu, alespoň 90 % HIV pozitivních osob je léčeno antiretrovirovými léky a alespoň 90 % osob s HIV má díky pravidelnému užívání léku laboratorně nedekovatelnou virovou nálož. Tyto pro evropský region nesplněné cíle byly aktualizovány, a v roce 2025 má být již dosaženo 95 % využití služeb jak v prevenci, léčbě, ale i v případě potlačení viru u HIV pozitivních osob. 

 

Přestože mezi jednotlivými zeměmi regionu existují značné rozdíly, středovýchodní Evropa zůstává jedním ze světových regionů, kde se nadále epidemie HIV rozšiřuje. Zásadním problémem regionu je pozdní diagnóza nemoci, jejíž důsledkem se zhoršuje kvalita života HIV pozitivních osob.  Jak zaznělo v prezentaci pana profesora Kazatchkine, důležitou součástí komplexního plánu prevence HIV by měla kromě používání kondomů být preexpoziční profylaxe neboli PrEP. Jedná se o lék určený dospělým a mladistvým s rizikem nákazy virem HIV, který má 99% účinnost v prevenci přenosu HIV při pohlavním styku.  

 

Plnění cílů 90-90-90 k testování a léčbě HIV, 2020, WHO Evropský region

Plnění cílů 90-90-90 k testování a léčbě HIV, 2020, WHO Evropský region

Zdroj: UNAIDS/WHO estimates 2021

 

Střední a východní Evropa je v současné době taktéž vystavena výzvám v souvislosti
s válečným konfliktem na Ukrajině. Válka má katastrofální dopad na ukrajinský zdravotnický systém a hrozí, že zvrátí dosažený pokrok v posílení zdravotnického systému v prevenci HIV a dalších infekčních onemocnění. Důsledkem války byly taktéž miliony osob vystaveny nucené migraci jak v rámci Ukrajiny, tak i mezinárodně. Jelikož největší riziko nákazy HIV hrozí zranitelným skupinám osob na okraji společnosti, je zásadní v plánování a strategiích věnovat těmto skupinám více pozornosti. Současná situace si žádá mezioborové řešení problematiky a úsilí mnoha globálních, ale i lokálních aktérů. Jak bylo v průběhu semináře několikrát zdůrazněno, důležitou transformační silou ve všech aspektech udržitelného rozvoje včetně prevence infekčních onemocnění disponují právě města. 

 

Zdroj:

Michel Kazatchkine: Before and beyond the war in Ukraine: Understanding the situation of people and communities affected by HIV and HCV in Central and Eastern Europe. 1st Central & Eastern Europe Fast-Track Cities Workshop Vienna, 12 June 2023.

Zahedul Islam: Has the war and hostilities changed the disease landscape and vulnerability of Key Populations in Ukraine? 1st Central & Eastern Europe Fast-Track Cities Workshop Vienna, 12 June 2023.


Další informace: https://www.fast-trackcities.org/